Celjski dom, Celje, 4.8.2008, Doris Šegula

Celjski dom, Celje, 4.8.2008

Znotraj prireditev Poletje v Celju je sicer puste poletne večere v tem knežjem mestu na novo oživila in prebudila dvojica instrumentov, ki je na naših odrih nismo najbolj vajeni duet harmonike in kontrabasa. Na prvi pogled in predstavo mogoče malce nenavaden par, a ko pomislim še enkrat, ta instrumenta teoretično obsegata vse- melodijo podkovano s harmonijo, to pa utemeljeno na basu. Pustimo teorijo; kako se zvok zgolj teh instrumentov dejansko sliši? Seveda glasba ni odvisna le od instrumentov, temveč predvsem od ustvarjalcev, ki nanje igrajo. Jure Tori ter avstrijski kontrabasist Ewald Oberleitner sta glasbenika v vseh pogledih in polnem pomenu besede. Njun koncert ni bil le poslušanje predvsem Juretovih skladb, temveč občutenje njunih src, katerih vrata sta nam jih z muziciranjem odprla na stežaj. Najraje vidim, ko v napovednikih za koncert piše, da bo izvajana lastna avtorska glasba. Preko te lahko namreč pozoren poslušalec posredno spozna nastopajočega tudi kot osebnost. In zanimivo, ko sem o tem razmišljala tudi po koncertu in si obvezno ogledala še Juretovo stran, mi je postalo jasno, da sem začutila pravega umetnika. Jure Tori namreč tudi na svoji internetni strani pravi: Z avtorskim delom izražam svojo osebnost. Včasih na hecen, drugič na resen način igram svoje travme in radosti življenja.To je moja najlažja pot, da se skrijem ali zbežim v svoj svet. In njegov svet se zagotovo tako tudi sliši. Na ene trenutke živahen, celo posmehljiv, spet drugič življenjsko poglobljen, zasanjan, a nikoli dolgočasen. To je dokazala tudi publika, ki ni skoparila z ovacijami.
Tisti, ki Jureta še ne poznate tako dobro, se ga boste mogoče spomnili iz skupine Orlek, ki mu je že v njegovih mladih let zadala useden pečat na njegovi glasbeni poti. Ewald Oberleitner, sicer tudi profesor na institutu za jazz na Univerzi za glasbo v Grazu, je na svojem instrumentu res pravi stari maček. Oba pa sta kljub generacijski razliki našla skupen glasbeni jezik, v katerem komunicirata brez zadržkov in omejitev. Če vsemu skupaj dodamo še virtuoznost, je rezultat zares magičen unikatna glasba, ki napolni prostor z energijo vseh možnih barv.
Škode le, da je slabša vremenska napoved koncert prestavila v notranjost. Še malo bolj magičen občutek bi bilo njuno mešanico folk, jazz in klasične glasbe poslušati pod zvezdami in jasnim nebom (predvidoma bi moral biti koncert pred Vodnim stolpom). A oba sta tako preprosta glasbenika, da jima sploh ni pomembno, kje in kako velikemu občinstvu igrata. Samo da igrata in s tem živita. Ni dvoma. Celjski poletni večer je bil na novo oživljen oziroma smo bili na novo prebujeni poslušalci, ki smo imeli čast slišati ta nepozabna umetnika.

Within the arrangements of The summer in Celje, two instruments revived otherwise dull summer evenings in this city. A duel of an accordion and a double-bass is not something we’re used to seeing on the stage. At first sight it may be a bit of an unusual couple, but then again, the two instruments theoretically embrace the melody, backed with the harmony, which is grounded on the bass. Enough with the theory; what do the two instruments actually sound like? Of course the music isn’t just about the instruments but mainly about the artists playing them. Jure Tori and an Austrian double-bass player Ewald Oberleitner are musicians in all aspects and meanings of the word. Their concert isn’t just about Jure’s songs, it’s also about feeling their hearts. I very much prefer authorial music, because through this music a careful listener can recognise the artist’s personality. When I visited Jure’s internet page after the concert, I felt he is a true artist. Jure Tori also says on his site: With the music I express my personality. Sometimes in a funny and sometimes in a sad way I play my traumas and the joys of life. It is the easiest way to run away and hide in my own world. It is true, his world actually sounds like that. Sometimes lively, even scornful, on other times deep, lost in dreams, but never boring. A proof for this is the audience who was generous with the ovation.
Those who don’t know Jure that well might know him from the group Orlek, which marked him in his younger years. Ewald Oberleitner, also a professor at the jazz institute in Graz, is truly an experienced musician. Despite the generation gap, they have found a common musical language through which they communicate without obstacles and limitations. And on top of all, the virtuosity makes a unique music, filling the space with the energy of all sorts of colors. Unfortunately due to the bad weather forecast , the concert was held inside. It would feel even more magical if the mixture of folk, jazz and classical music would be listened under a clear sky and the stars. However, both of them are plain musicians and they don’t care where they are performing and how big the audience is. They just want to play and live with that, no doubt. Celje’s summer evening was revived and so was the audience, who had the honour of hearing the two unforgettable artists.

Doris Šegula

Muska

Share:

Leave a Reply