Reflection of Memory, M.M.

Reflection of Memory

Dva za eno, nadžanrsko godbo, ki s svojo zvočno poetiko in subtilnostjo instrumentalnih mediger nadgrajuje glasbeno sotožje jazza, klasike in folk glasbe. Harmonikar Jure Tori in kontrabasist Ewald Oberleitner v duetu vzajemne ustvarjalne kemije na albumu Odsev spomina / Reflection Of Memory prekrižarita 10 avtorskih skladbo širokega glasbenega polja. Od intimističnih refleksij do improviziranih miniatur, od poustvarjanja ljudskega melosa do variacij na gypsy swing, od doneskov tradicionalnega jazza do metamorfoz klasične glasbe. Predvsem pa s svojim unikatnim glasbenim izrazom instrumentalne dvoigre v glasbenem jeziku izzvenita človeško senzibilnost, ki bi jo Jure izrazil s preprostimi besedami sem to, kar igram.
Pesmi so nastajale v različnih obdobjih Juretovega dojemanja ljudi in okolice, zato so tudi precej raznolike. Harmonika in kontrabas bosta na intimen način najlažje uprizorila težke trenutke, tišino, žalost in na drugi strani igrivost, naivnost ter zmedenost, pravi Jure o odsevih spomina.

Two for one, band above genre, that is upgrading musical confluence of
jazz, classical and folk music with it’s sonic poetics and subtleness
of instrumental interludes. Accordionist Jure Tori and a double bass
player Ewald Oberleitner cruise over 10 original songs with wide
musical field, in a duet of mutual creative chemistry on the album
Reflection of Memory. From intimate reflections, to improvised
miniatures, from the creation of people’s atmosphere, to gypsy swing
variations, from traditional jazz contributions, to metamorphosis of
classical music. In particular, they express with their unique
instrumental music, a human sensibility which would Jure describe
simply as “I am what I play”.
The songs were made in different periods of Jure’s perception of
people and his surroundings and are thus very diverse. “Accordion and
double bass will in their intimate way introduce you to heavy moments
like silence, sadness and on the other hand naivety and confusion”,
says Jure about reflections of memory.

M.M.

Share:

Leave a Reply